Gdje sam?

CISV Hrvatska

Augusta Šenoe 4
48000 Koprivnica
T: 048624078
E: mjarnjak [at] yahoo.com
URL: www.cisv.org

Dječja međunarodna organizacija volontera, postoji u 60 država u svijetu, koja organiziranjem susreta djece i mladih diljem svijeta odgaja aktivne globalne građane za mir u svijetu. Susreti djece raznih dobnih skupina, nude mogućnost volontiranja kao osoblja kampa, rad s djecom aktivno sudjelovanje i usmjeravanje djece, te mogućnost rada vezanog uz kuhanje, pospremanje, logistiku...

Izdvojeni projekti