Gdje sam?

Klub za starije osobe "Mariška"

Trg Eugena Kumičića 17
48000 Koprivnica
T: 048/250-214
F: 048/641-072
E: klub.mariska [at] email.t-com.hr
URL: www.dom-kc.hr

Kluba «Mariška» okuplja stariju populaciju na području Koprivničko-križevačke županije i osmišljava aktivnosti za što kvalitetnije provođenje njihova slobodnog vremena
te poduzima akcije usmjerene na rješavanje problema i potreba ove populacije, uvažavajući njihove mogućnosti, potrebe i afinitete. Ciljevi su usmjereni na poticanje i pružanje svekolike pomoći svojim članovima sa svrhom poboljšanja kakvoće življenja te usmjeravanja društvene brige, skrbi i zaštite u svim segmentima života osoba starije životne dobi. Poseban cilj osnivanja jest da članovi Kluba budu aktivno i organizirano uključeni u društveni život te kroz djelatnosti Kluba održavaju vitalnost, psihofizičku svježinu i trajni interes za aktualna zbivanja kako u primarnoj sredini, tako i na općedruštvenom planu.U Klubu se promiče aktivno starenje i provede razne inicijative,akcije i programi vezani uz poboljšanje kvalitete života starijih osoba i povećanja njihove socijalne uključenosti.

Nema povezanih projekata.