Gdje sam?

Greenpeace u Hrvatskoj

Zeleni trg 3
10 000 Zagreb
T: (01) 88 969 62
F: (01) 88 969 62
E: lucija.jakus [at] greenpeace.org
URL: www.greenpeace.org/croatia/hr/

Greenpeace je ekološka organizacija koja se bori protiv zagađivanja Zemlje i zemljine atmosfere. Osnovana je 1971. i danas djeluje u 41 zemlji svijeta. U Hrvatskoj, organizacija je osnovana u travnju 2014. godine.

Izdvojeni projekti