Gdje sam?

Orijentacijski klub Vihor

Ribnjak 2
10000 Zagreb
T: 6431000
E: bernardica.stipic [at] gmail.com
URL: www.vihor.hr

Orijentacijski klub Vihor (OK Vihor) kao klub djeluje od 2002., ali njegova aktivnost seže u 1969. godinu od kada su orijentacisti djelovali u sklopu planinarskog društva Vihor. Orijentacijska sekcija u društvu osnovana je 1985. godine, a razvoj sporta rezultirao je formalnim osnivanjem zasebnog orijentacijskog kluba.
OK Vihor je neprofitna sportska udruga čiji je cilj omogućiti svima zainteresiranima bavljenje orijentacijskim sportom, te razvitak i unapređenje orijentacijskog sporta u gradu Zagrebu, kao i na razini Republike Hrvatske.
Djelatnosti OK Vihor su planiranje rada i razvitka orijentacijskog sporta; organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga u cilju pripreme članova za natjecanja i poboljšanja njihovog općeg psihofizičkog stanja i zdravlja; organiziranje i vođenje orijentacijskih natjecanja; sudjelovanje u natjecanjima u zemlji i inozemstvu; sportska poduka svih zainteresiranih građana, a posebice djece, mladeži i osoba s invaliditetom; sportska rekreacija; poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada; skrb o zdravstvenoj zaštiti članova Kluba u cilju prevencije mogućih ozljeda i bolesti; izdavanje publikacija u okviru vlastite djelatnosti; održavanje postojećih («reambulacija») i izrada novih orijentacijskih karata; aktivno sudjelovanje u zaštiti prirode te poticanje razumijevanja i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.
Članom OK Vihor može postati svaki građanin koji prihvati Statut Kluba.

Izdvojeni projekti