Gdje sam?

Igra

Sveti Duh 55
10000 Zagreb
T: 013704537
E: voditeljicavolontera [at] udrugaigra.hr
URL: www.udrugaigra.hr

Udruga Igra neprofitna je organizacija registrirana 1999. godine s vizijom društva u kojem svaki pojedinac poznaje, koristi i razvija svoje potencijale, aktivno i produktivno sudjeluje u životu zajednice za vlastitu i zajedničku dobrobit te osobno zadovoljstvo. Danas slovimo kao jedan od važnijih dionika u području razvoja i pružanja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj, utemeljenih na potrebama direktnih korisnika i zajednice. Oko sebe okupljamo brojne stručnjake iz područja rehabilitacijsko-edukacijske, psiho-socijalne i pedagoške struke, kao i stručnjake iz područja rada s mladima i razvoja civilnog društva. Udruga osim direktnog rada s korisnicima radi i na osnaživanju stručnjaka i senzibilizaciji cjelokupne javnosti za probleme socijalno isključenih skupina i važnost mentalnog zdravlja.

Izdvojeni projekti