Gdje sam?

Dječji vrtić Bukovac

Trnac 67
10000 Zagreb
T: 01 2341 131
F: 01 2343 423
E: vrtic-bukovac [at] zagreb.hr
URL: www.vrtiv-bukovac.zagreb.hr

Dječji vrtić Bukovac je odgojno-obrazovna ustanova čiji je osnivač Grad Zagreb. Radi na lokacijama Trnac 67, Bukovačka cesta 221 i Bukovačka cesta 316 te Vrtić u bolnici KBC Rebro, Kišpatićeva 12. Našim programima obuhvaćena su djeca u ukupno 29 odgojnih skupina, uključujući i dvije odgojne skupine pri KBC Rebro.
Prema svojim posebnostima – kulturi, tradiciji, specifičnostima okruženja te potrebama obitelji u lokalnoj zajednici vrtić razvija svoj odgojno-obrazovni program, vlastiti kurikulum. Programi odgojno-naobrazbenog rada s djecom u Dječjem vrtiću Bukovac; redoviti 10-satni, posebni programi (programi ranog učenja stranog jezika, Vrtić u bolnici), alternativni programi (Montessori), programi rada s darovitom djecom, kraći programi i programi rada s roditeljima provode se u skladu s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, br. 7/8 od 18.lipnja 1991.god). Radi ostvarivanja kvalitetnog rada i zadovoljavanja potreba djece u vrtiću nastojimo osigurati optimalne uvjete za pravilan rast i psihofizički razvoj, te prilagoditi postojeće uvjete potrebama svakog djeteta.
Polazeći od stava da smo dužni preuzeti odgovornost za vlastitu kvalitetu i njeno kontinuirano unaprjeđivanje, trajno i sustavno unaprjeđivanje kvalitete rada Dječjeg vrtića Bukovac naš je razvojni prioritet.

Izdvojeni projekti