Gdje sam?

Dječji vrtić Špansko

Špansko 11
100000 Zagreb
T: 01/36897-022
F: 01/3897-028
E: vrtic.spansko [at] zagreb.hr
URL: http://www.vrtic-spansko.zagreb.hr/

Vrtić je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Nema povezanih projekata.