Gdje sam?

Unija Roma Hrvatske

4 Kozari put 6
10000 zagreb
T: 2407866
F: 2406526
E: unija-roma-hrvatske [at] zg.t-com.hr
URL: unijaroma.hr

Osnovni je cilj djelovanja Unije Roma Hrvatske bio i ostao opismenjavanje djece kroz odgojno-obrazovni rad u tzv.Ragibovoj školi. Istovjetan je cilj i Udruge žena URH-a čije je djelovanje usmjereno posebice na opismenjavanje djevojaka i mladih žena te na njihovu zdravstenu edukaciju. Realizacijom tih obrazovnih programa omogućuje se romskoj djeci i mladeži lakše uključivanje u redovni sustav školovanja Republike Hrvatske, a što je temeljna pretpostavka i za njihov kvalitetniji život ubuduće. Stoga je Ministarstvo prosvjete i športa RH izdalo suglasnost za provedbu predloženog programa rada dječjeg vrtića za djecu predškolske dobi nacionalne zajednice Roma u Republici Hrvatskoj (15.srpnja 1997., Klasa: 601-01-/97-07/167, Urbroj:532-02-01/3-97-1). Time je zvanično počelo provođenje programa rada dječjeg vrtića romske djece i mladeži.

Nema povezanih projekata.