Gdje sam?

UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA

Nova cesta 86
10000 Zagreb
T: 01/4829119, 01/4829392
F: 01/4876296
E: uir [at] uir-zagreb.hr
URL: www.uir-zagreb.hr

UIR Zagreba djeluje od 1966. godine i okuplja invalide rada s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije (gotovo 9.000 članova u 2017. godini).
Udruga je osnovana s ciljem aktivnog sudjelovanja u društvenoj i individualnoj skrbi za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom i doprinosa zaštiti i unapređenju socijalnog, gospodarskog i pravnog položaja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.
Velik broj članova Udruge čine osobe treće životne dobi.
Tijela upravljanja Udruge su Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Nadzorni odbor i Sud časti. Udruga ima trenutno 7 zaposlenih osoba.

Izdvojeni projekti