Gdje sam?

Dječji vrtić Poletarac

Vile Velebita 18
10040 Zagreb
T: 01 2857 772
F: 01 2857 772
E: vrtic-poletarac [at] zagreb.hr

Dječji vrtić “Poletarac” obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe, osnivač mu je Grad
Zagreb, a sjedište vrtića je u Zagrebu, Vile Velebita 18.Na početku pedagoške godine 2013./14. u vrtić je upisano ukupno 482 djece u 20 odgojnih skupina na 4 lokacije i to:

1. Centralni objekt – Vile Velebita 18
5 odgojnih skupina s 110 djece u jaslicama
12 odgojnih skupina s 372 djece u vrtiću
2. Područni objekt – Ljevakovićeva 8: 1 odgojna skupina s 15-ero djece
3. Područni objekt – Ljevakovićeva 20: 1 odgojna skupina s 21-ero djece
4. Područni objekt- Ljevakovićeva 32: 1 odgojna skupina s 20-ero djece
Volonter bi bio uključen kao pomagač u odgojno obrazovni preces te pomoć i podrška djeci s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama.

Izdvojeni projekti