Gdje sam?

Humanitarna udruga "RTL pomaže djeci"

Krapinska 45
10 000 Zagreb
T: 01 3660 405
F: 01 3660 439
E: andrea.prelas [at] rtl.hr
URL: www.rtlpomazedjeci.hr

Humanitarnu udrugu "RTL pomaže djeci" osnovali su RTL Televizija i Večernji list u prosincu 2006. godine. Udruga djeluje kao dobrotvorni fond, tj. prikuplja sredstva od korporativnih i privatnih donatora koristeći snagu medijske platforme svojih osnivača, te pruža financijsku potporu organizacijama koje se bave djecom na području Republike Hrvatske, a kojima je potrebna pomoć pri realizaciji projekata koji potiču razvoj sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast i razvoj djece. Glavni ciljevi Udruge su: pružanje podrške organizacijama koje se bave djecom, osvješćivanje javnosti o društvenoj odgovornosti te poticanje solidarnosti uz jamstvo maksimalne učinkovitosti i transparentnosti u primjeni doniranih sredstava.

Izdvojeni projekti