Gdje sam?

Društvo za športsku rekreaciju ZDRAV DUH

Jurja Dobrile 24
10410 Velika Gorica
T: 092 191 4805
E: info.zdravduh [at] gmail.com
URL: www.zdravduh.hr

Društvo za športsku rekreaciju ZDRAV DUH u osnovi se bavi organiziranjem i provođenjem rekreativnog vježbanja, održavanja psihofizičkih sposobnosti kroz rekreaciju, poduzimanjem mjera i stvaranja uvjeta za unapređenje stručnog rada , organiziranjem seminara, tribina, okruglih stolova i sličnih skupova.

Izdvojeni projekti