Gdje sam?

Dječji vrtić Zrno

Nede Krmpotić br.5
10000 Zagreb
T: 01 2407 351
F: 01 2371 074
E: vrtic.zrno [at] zagreb.hr
URL: www.vrtic-zrno.zagreb.hr

Dječji vrtić Zrno obavlja svoju djelatnost na području gradske četvrti Peščenice na dvije lokacije, u Kozari Boku i Petruševcu. Centralni objekt u Kozari Boku namjenski je izgrađen 1975. g., a područni objekt u Petruševcu izgrađen je u sklopu OŠ Žitnjak 2000. g. Korisnicima našim usluga- roditeljima nudimo slijedeće programe: redoviti 10-satni program, kraći program-program Predškole i tečajeve engleskog jezika, ritmike i sporta. U vrtiću Zrno je smješteno 440 djece u dva objekta i 17 odgojnih skupina.

Izdvojeni projekti