Gdje sam?

Dječji vrtić Trnoružica

Rusanova 11
10000 Zagreb
T: 2302990
F: 2302990
E: vrtic.trnoruzica [at] zagreb.hr
URL: www.vrtic-trnoruzica.zagreb.hr

Dječji vrtić Trnoružica obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe za djecu dobi od 1.godine života do polaska u školu. Osnivač Vrtića je Grad Zagreb. Djelujemo na dvije lokacije: Rusanova 11 (11 vrtićkih odgojnih skupina) i Livadićeva 25 (7 jasličkih odgojnih skupina).

Korištenjem svakodnevnih životnih situacija, kroz planirane i spontane aktivnosti brinemo se da naša djeca uče, napreduju i budu sretna i zadovoljna.

Izdvojeni projekti