Gdje sam?

Dječji vrtić Tatjane Marnić

Pavlinovićeva 8
10 000 Zagreb
T: 01/3760 133
F: 01/3760 132
E: vrtic.tatjanemarinic [at] zagreb.hr
URL: www.vrtic-tatjanemarinic.zagreb.hr

Djelujemo na 3 lokacije: Pavlinovićeva 8, I.G. Kovačić 31 i Matoševa 7, 19 odgojnih skupina: 15 skupina redovitog programa, 2 skupine posebnog programa ranog učenja njemačkog jezika, 1 skupina ranog učenja engleskog jezika, 1 montessori skupina. Stručno razvojni smo centar za rano učenje njemačkog jezika, vježbaonica UF-a. Već 17 godina ostvarujemo stručnu suradnja sa Školom za odgajatelje Mureck Austrija - stručna praksa. Dobitnici nagrade Grada Zagreba za sveukupan rad i posebene programe.Imamo promoviranih 6 odgajatelja mentora, 2 odgajatelja svjetnika i 2 stručna suradnika mentora. Provodimo radionice podrške roditeljstvu "Rastimo zajedno" i CAP program prevencije svih oblika nasilja nad djecom.

Izdvojeni projekti