Gdje sam?

Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

Kurilovečka 48
10410 Velika Gorica
T: 01/6231-734
F: 01/6231-735
E: info [at] centar-dmo-vg.hr
URL: www.centar-dmo-vg.hr

Centar je prva ustanova takvog tipa koju je osnovala lokalna zajednica, a osnovan je s namjerom koordininiranja programa namijenjenih djeci, mladima i članovima obitelji te programa za stručnjake koji se bave djecom i mladima. U Centru se provode grupni programi i individualna savjetovanja, a programi se dijele na Programe pozitivnog razvoja (npr. Likovna, Plesna radionica i sl.), Preventivne programe (npr. programi pomoći u učenju, programi za djecu s ADHD-om, grupe za predškolce i buduće prvašiće, socijalizacijske radionice itd.), Programi usavršavanja stručnjaka (konzultacije, mentorstva)te Programe za govorno-jezični razvoj. U 2008.g. u Centru je bilo 40 programa koji su se provodili u 85 grupa i kroz program savjetovanja, a bilo je 1629 korisnika.

Izdvojeni projekti