Gdje sam?

Dječji vrtić "Trešnjevka"

Badalićeva 24
10000 Zagreb
T: 01 38 20 248; 38 22 052
F: 01 36 48 185
E: martina.burazer [at] vrtic-tresnjevka.hr
URL: www.vrtic-tresnjevka.hr

Ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, skrb, njegu, prehranu i zdravstvenu zaštitu djece dobi od 1 do 6 godina. 20 odgojnih skupina i oko 100 djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama u inkluziji/integraciji.Većina teškoća spada u poremećaj komunikacije, jezika i govora, te zdravstvene teškoće. Posebno područje našeg interesa: darovita djeca

Izdvojeni projekti