Gdje sam?

Dječji vrtić "Utrina"

Maretićeva 2
10000 Zagreb
T: 01 6673 178
F: 01 6685 542
E: vrtic.utrina [at] zagreb.hr
URL: www.vrtic-utrina.hr

Dječji vrtić u Novom Zagrebu. Broj upisane djece 622.Vrtić ima 27 odgojnih skupina 1. godine do polaska u školu. U skupine su uključena i djeca sa posebnim potrebama.

Nema povezanih projekata.