Gdje sam?

Arheološki muzej u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
10 000 Zagreb
T: 01/4800 003
F: 01/4873 102
E: zbabic [at] amz.hr
URL: www.amz.hr

Arheološki muzej u Zagrebu slijednik je Narodnog muzeja, najstarije zagrebačke muzejske
institucije, osnovane 1846. godine. Sjedište mu je u reprezentativnoj neoklasicističkoj palači
Vranyczany-Hafner na Trgu Nikole Šubića Zrinskog 19.
Spomenička građa koja se u njemu čuva sistematizirana je u odgovarajućim zbirkama –
Pretpovijesnoj, Antičkoj (grčki i rimski spomenici), Ranosrednjovjekovnoj, Egipatskoj (jedinoj
takve vrste u Hrvatskoj) te Numizmatičkoj koja je među najvećim zbirkama takve vrste u
Europi.Muzej posjeduje i vrlo bogatu stručnu biblioteku s više od 50.000 relevantnih publikacija. U njemu također djeluje i specijalizirana restauratorsko-preparatorska radionica u kojoj se
obavljaju zaštitni zahvati na arheološkoj građi iz fundusa Muzeja, i niza drugih muzejskih
institucija iz šireg područja Hrvatske.
Muzej ujedno skrbi i o arheološkom parku “Andautonia”, prezentiranom kompleksu rimske
arhitekture u Ščitarjevu nadomak Zagreba.

Izdvojeni projekti