Gdje sam?

Dom za starije i nemoćne osobe Peščenica

Donje Svetice 89
10000 Zagreb
T: 01/2358 505
F: 01/2320 041
E: volonteri.dompescenica [at] gmail.com

Dom je javna ustanova koja za obavljanje skrbi izvan vlastite obitelji starih i nemoćnih osoba. Skrbi za oko 280 korisnika od kojih je oko 130 korisnika smješteno na Odjelu za pojačanu njegu i rehabilitaciju (teže pokretni i nepokretni korisnici). U sklopu Doma djeluju i dva Projekta Gerontološki centar, jedan na području Gradske četvrti Sesvete, drugi na području Gradske četvrti Peščenica.

Izdvojeni projekti