Gdje sam?

Udruga za terapijsko jahanje Moj prijatelj

Stube put Kijca 5
51512 Njivice
T: 051846323
F: 051847705
E: mojprijatelj.njivice [at] yahoo.com

Udruga za terapijsko jahanje je neprofitna organizacija osnovana 2010. u cilju poboljšanja opće kvalitete života cijele zajednice kroz interakciju s konjima kao i promoviranje volonterizma i suradničkog odnosa sa životinja.

Nema povezanih projekata.