Gdje sam?

Udruga za zbrinjavanje djece bez roditeljske skrbi "Nova Budućnost"

Mirnovečka cesta 23
10 430 Samobor
T: 01 3366837
E: i.duricbertol [at] gmail.com

Udruga Nova budućnost kao ugovorni partner MZSS RH niz godina skrbi o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi po modelu organiziranog stanovanja - domova obiteljskog tipa na nekoliko lokacija u Hrvatskoj nudeći skrb i njegu korisnicima koji dolaze odlukom nadležnog CZSS.


Izdvojeni projekti