Gdje sam?

SIRIUS - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

Bužanova 10
10000 Zagreb
T: 01/6701224
E: marina [at] centar-sirius.hr
URL: www.centar-sirius.hr

Sirius - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje osnovan je 27. srpnja 2006. godine s ciljem promicanja, provođenja, istraživanja i unaprjeđenja psihološke i psihosocijalne pomoći i podrške sa svrhom prevencije rizičnih ponašanja i poboljšanja kvalitete života pojedinaca, obitelji, skupina i društva.

Centar se bavi savjetovanjem i podukom djece, mladeži, odraslih, obitelji i organizacija sa svrhom rješavanja svakodnevnih problema i unapređenja kvalitete njihovog života. Nadalje, Centar organizira stručne seminare, tribine, tečajeve, radionice i predavanja.

Izdvojeni projekti