Gdje sam?

Udruga za osnaživanje ženskog identiteta i kreativnog potencijala žena- FEMALE SPACE

Stara Cesta 51
10419 Vukovina
T: +385 92 194 1572
E: info [at] femalespace.org

Udruga FEMALE SPACE fokusirana je na osvještavanje i izražavanje ženskog kreativnog potencijala. Cilj nam je stvaranje funkcionalne i kreativne ženske mreže koja će kontinuirano djelovati na poticanju, promoviranju, predstavljanju i realizaciji ženskih ideja i inovativnih kreativnih rješenja s ciljem aktivnog i alternativnog sudjelovanja na tržištu rada.

Izdvojeni projekti