Gdje sam?

Udruga za promicanje potreba djece i mladih "SMIJEŠAK za SVE"

Bijenička 134
10 000 Zagreb
T: -
F: -
E: smijesak.za.sve [at] gmail.com
URL: https://www.smijesakzasve.hr/

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja interesa i potreba djece i mladih te razvijanju projekata kojima promičemo njihove potrebe. Želja nam je uključivanje i poticanje volonterskih inicijativa s djecom i mladima.

Izdvojeni projekti