Gdje sam?

Udruga Roda

Jurja Žerjavića 10
10020 Zagreb
T: 091 586 3717
F: 01 6177-500
E: roda [at] roda.hr
URL: www.roda.hr

RODA – Roditelji u akciji” skupina je zainteresiranih građanki i građana koja se zauzima za dostojanstvenu trudnoću, roditeljstvo i djetinjstvo u Hrvatskoj. Svojim djelovanjem postali smo prepoznati u javnosti u područjima ostvarivanja prava na adekvatnu rodiljnu naknadu i prava na rodiljni dopust, medicinski potpomognute oplodnje, trudnoće i poboljšanja uvjeta rađanja, promociji, edukaciji i savjetovanju o dojenju, edukaciji i podršci roditeljima i budućim roditeljima, sigurnosti djece u prometu te zagovaranju prava djeteta i roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djeteta.

Izdvojeni projekti