Gdje sam?

Centar za civilne inicijative

Božidara Adžije 22/1
10000 Zagreb
T: 01 4819 516
F: 01 4819 516
E: tea [at] cci.hr
URL: www.cci.hr

Centar za civilne inicijative je neprofitna organizacija osnovana 1998. godine s ciljem poticanja gradjana na aktivno sudjelovanje u životu svojih zajednica. Tri su glavna prograsmka područja djelovanja Centra: ruralni razvoj, pordška OCDima i poticanje aktivizma građana. Provodimo projekte u partnerstvu s domaćim i stranim organizacijama financiranim od sredstava EU i drugih inozemnih donatora.

Izdvojeni projekti