Gdje sam?

Donatori/sponzori

Podržite nas - donirajte!

VCZ Vam nudi raznolike prilike za sponzorstva i donacije. Ako želite pomoći u širenju pozitive, duha volonterstva, solidarnosti i zajedništva među svim građanima i/ili želite podržati rad volonterki i volontera koji pomažu najranjivijim pripadnicima našeg društva ili pak pomoći u usmjeravanju djece i mladih ka volontiranju, pridružite se klubu naših donatora.

Za više informacija javite se na jela@vcz.hr ili na telefon 098/ 373 671.

Zahvaljujemo svim našim donatorima bez čije podrške naše djelovanje ne bi bilo moguće:


ZLATNI DONATORI - 500.000kn i više:


Europska unija

Programi podrške:
Pretpristupni programi IPA 2010 - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, IPA - IV Komponenta (Razvoj ljudskih potencijala)
Pretpristupni program PHARE 2006

Program Europa za građane (2010.)
Programi Mladi (2003. - 2006.), Mladi na djelu (2007. - 2013.)


Nadogradnju ovog portala i volonterske baze financirala je Europska unija, a njegov sadržaj je isključiva odgovornost VCZ-a.
Nacionalna zaklada za razvoj
civilnoga društva
Volonterski centar Zagreb je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge

 
Ministarstvo vanjskih poslova
Kraljevine Danske

  (program FRESTA)SREBRNI DONATORI - 200.000kn do 499.999,00kn:Grad Zagreb
(Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom)BRONČANI DONATORI - 50.000,00kn do 199.999,00kn:


Grad Zagreb
(Gradski ured za kulturu, obrazovanje i šport)

United Nations Development Programme
United Nations Volunteers

Vijeće Europe
(European Youth Foundation)

Donatori do 49.000,00kn

Javni sektor (Republika Hrvatska)

// Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
// Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
// Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

Veleposlanstva i međunarodne organizacije

// SCI Švicarska
// Veleposlanstva Kraljevine Norveške, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije
// CARE International Bosna i Hercegovina/Hrvatska

Privatni sektor

// Bruketa&Žinić OM d.o.o. za tržišne komunikacije
// IMAGO reklamna agencija

// Klub hokeja na ledu ''Medveščak Zagreb''

// Portal www.posao.hr
// PBK Partneri
// PLUS Hosting
// Telum Marketing (Zadar)
// T-Hrvatski Telekom d.o.o.
// KPMG Croatia

Pojedinci

// Lidija Burić
// Damir Pipić


Sponzorstva i donacije evidentirane su od osnutka VCZ-a, 1998. godine do danas. Popis donacija je rađen s pažnjom te vjerujemo da je ispravno sastavljen, no ako uočite propust u evidenciji primite naše isprike i dojavite nam grešku.

Zašto donirati?

U prvom redu zato jer doniranjem dajete svoj doprinos izgradnji boljega svijeta. Prevladavajuća većina udruga koje čine civilno društvo u financiranju svojega rada oslanja se isključivo na donacije. Katkad su donatori javne ustanove koje putem natječaja alociraju sredstva iz državnih i lokalnih proračuna, ali vrlo često i privatni sektor koji donirajući izgrađuje model održivog poslovanja i razvoja.

DONIRAJTE I ISTOVREMENO PROMOVIRAJTE VOLONTERSKU PRIČU

Uz to, ne zaboravite i na porezne olakšice na koje ostvarujete pravo doniranjem. Temeljem članka 7. stavka 7. Zakona o porezu na dobit (NN br. 177/04, 90/05, 57/06) odnosno članka 36. stavka 27. Zakona o porezu na dohodak (NN br. 177/04) imate mogućnost da u rashode poreznog razdoblja uključite i darovanja u visini do 2% ostvarenih prihoda u protekloj godini. Porezna osnovica umanjuje se za darovanja u naravi ili u novcu doznačena na poslovni račun u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.


BROJ ŽIRO RAČUNA: 

IBAN: HR212340009-1110055435 (Privredna banka Zagreb)
Prilikom uplate novčanog iznosa, u svrhu doznake upisujete svoje ime i prezime i svrhu uplate (donacija ili članarina). Nadalje, u prostor Poziv na broj odobrenja upisujete svoj OIB.