Gdje sam?

Pretraživanje projekata

 
Dragi svi koji se pripremate za volontersko putovanje :)

Prije no što krenete u pretraživanje saznajte osnovne informacije
o međunarodnim projektima.


KRATKOROČNI PROJEKTI

Preporučamo da s planiranjem i prijavom krenete ŠTO PRIJE kako bi smo Vam pronašli kamp koji Vam najviše odgovara. Provjerite proceduru za prijavu!

Service Civil International (SCI) - međunarodna organizacija u kojoj je i VCZ član te koja kroz volontiranje promovira MIR i SURADNJU U SVIJETU.

Alliance - međunarodna nevladina organizacija mladih koja predstavlja nacionalne organizacije koje promiču interkulturalnu razmjenu, razumijevanje i mir kroz volonterski rad.

Ako ste sve pročitali i odlučili volontirati ili imate dodatna pitanja javite se na exchange@vcz.hr gdje ćete dobiti sve detaljnije informacije o međunarodnom volontiranju ili o konkretnim projektima!