Gdje sam?

Međunarodni kampovi u Hrvatskoj

Volonterski centar Zagreb svake godine organizira volonterske kampove u Republici Hrvatskoj namijenjene međunarodnim volonterima. Kampove organiziramo u suradnji s partnerima iz lokalnih zajednica (udrugama ili lokalnim samoupravama). Uloga VCZ-a je regrutirati međunarodne volontere, osigurati i educirati voditelje kampova i facilitirati procjenu potreba i organizaciju posla u zajednici, dok lokalni partneri osiguravaju smještaj i hranu za volontere.

HR-VCZ 13.1 Event set up and sharing experiences – Zabok 2018 // 22.05.2018. – 04.06.2018.

Partneri u projektu: Mreža udruga Zagor

Broj volontera: 6

Opis kampa: Projekt je važan kako bi se mladi uključili u volonterske aktivnosti u lokalnoj zajednici te kako bi domaći i strani volonteri međusobno razmijenili i obogatili iskustva. Projekt je prvenstveno namijenjen mladima, ali i svim zainteresiranima. Volonteri će sudjelovati u provedbi glazbenog festivala u Zaboku, na 13. Sajmu udruga KZŽ, na manifestaciji Hrvatska volontira. Cilj 13. Sajma udruga KZŽ je promocija rada udruga koje djeluju na području županije te međusobno upoznavanje udruga radi buduće suradnje. Cilj manifestacije Hrvatska volontira je poticanje što većeg broja sudionika/ca na uključivanje u različite društveno korisne aktivnosti i time promovirati vrijednost volontiranja. Cilj glazbenog festivala je poticanje izvođača koji sviraju autorsku alternativnu glazbu, a dolaze s područja Republike Hrvatske, da pokažu svoju glazbu javnosti putem festivala.
Poslovi i aktivnosti u koje će volonteri biti uključeni: pomoć i pružanje potpore u organizaciji i provedbi 13. Sajma udruga, glazbenog festivala i sudjelovanje na volonterskim akcijama koje će se provoditi u sklopu manifestacije Hrvatska volontira. Fotografiranje i snimanje događaja, komunikacija sa sudionicima, podjela osvježenja, priprema i uređenje prostora, okoliša i površina, podjela potpisnih lista, lijepljenje plakata, rad na promociji događaja, postavljanje štandova.

Prijava na kamp: Event set up and sharing experiences – Zabok 2018


HR-VCZ 7.1 Active summer for kids “Kutina 2018” // 23.06.2018. – 08.07.2018.

Partneri u projektu: Udruga KOMA, Kutina

Broj volontera: 7

Opis kampa: Volonteri će organizirati likovne, jezične, sportske, dramske, filmske, glazbene, plesne i ostale kreativne radionice za djecu i mlade na području grada Kutine u dobi od 5-18 godina starosti. Uz pomoć lokalnih volontera, moći će upotrijebiti vlastite vještine i s djecom raditi na razvoju njihovih potencijala. Radionice će se održavati na otvorenom, a u slučaju lošeg vremena u zatvorenom prostoru. Za volontere će biti organizirano predstavljanje lokalnih običaja i specijaliteta, sportske aktivnosti na gradskom bazenu, predstavljanje rada Udruge KOMA, interkulturalne večeri, razmjena iskustava s lokalnim volonterima i sl., a u slobodno vrijeme za volontere će biti organizirane dodatne aktivnosti.
Volonterski kamp u Kutini organizira se osmu godinu zaredom te je već nekoliko godina unatrag najbolje ocijenjeni kamp u Hrvatskoj!

Prijava na kamp: Active summer for kids “Kutina 2018”

HR-VCZ 7.2 United in art and sport (Free your mind, body and soul) // 01.07.2018. – 12.07.2018.

Partneri u projektu: Volonterski centar Link, Križevci

Broj volontera: 10

Opis kampa: Za djecu i mlade, koji ljeto provode u gradu, volonteri će osmišljati i voditi umjetničke radionice i predstaviti svoju kulturu te u grad donijeti međunarodnu atmosferu. Radionice mogu biti plesne, likovne, glazbene, akrobatske – naglasak je na raznolikosti, stvaralaštvu i međunarodnom okruženju što znači da bi volonteri kroz radionice trebali predstaviti i svoju zemlju (korištenjem određenih motiva, predstavljanjem folklora i slično). Kroz te radionice volonteri će moći motivirati djecu da upoznaju nove kulture, razvijaju, doživljavaju umjetnost kao ljudsku djelatnost koja je zajednička svim kulturama, koja ne poznaje granice i povezuje sve u veselju stvaranja.

Prijava na kamp: United in art and sport (Free your mind, body and soul)

HR-VCZ 7.3 Lend your hand to others, share a smile // 17.08.2018. – 26.08.2018.

Partneri u projektu: Odgojni dom Bedekovčina

Broj volontera: 8

Opis kampa: Volonteri će biti zaduženi za pripremu, realizaciju i sudjelovanje u aktivnostima koje uključuju rad s djecom osnovnoškolske dobi i adolescentima (7 do 18.g.). Rad volontera s korisnicima provodit će se kroz grupne radionice, a teme radionica i aktivnosti mogu biti različite i ovise o tome čime se volonter/ka bavi, primjerice: ples, gluma, slikanje, kuhanje, interaktivno predstavljanje svoje zemlje, žongliranje, sportske aktivnosti i dr. Radionice će biti interaktivne, zanimljive i omogućiti svima da sudjeluju, a krajnji cilj je da štićenice Doma, korisnici poludnevnog boravka, te naravno volonteri prošire svoje vidike i okušaju se u novim stvarima, budu kreativne i uživaju u međunarodnoj atmosferi.

Prijava na kamp: Lend your hand to others, share a smile