Gdje sam?

Volontiraj za Hrabri telefon

Udruga Hrabri telefon treba volontere i volonterke da vode preventivne radionice kojima je cilj potaknuti kod djece pozitivno samoizražavanje i samoaktualizaciju te ujedno razvijanje i poticanje određenih vještina, kao npr. komunikacijskih vještina, nenasilnog rješavanja sukoba i sl. Radionice se svojim sadržajem prilagođavaju željama i potrebama kako volontera tako i djece, a neke od radionica su: plesna, likovna, kompjuterska, strani jezici, novinarska, kazališna. Uz preventivne radionice volonteri održavaju i individualne satove pomoći pri učenju. Volonteri u Dječjoj kući Borovje vode jednom do dva puta tjedno jednu ili više radionica u trajanju od 45- 60 min. Kako bi budući volonteri mogli početi obavljati svoj rad u Dječjoj kući Borovje, proći će edukaciju iz grupnog i individualnog rada s djecom te pristupima u radu, teoretskim osnovama rada sa zlostavljanom i zanemarenom djecom. Volonteri su nakon završene edukacije i dalje uključeni u stalnu doedukaciju o temama koje su njima potrebne za njihov rad i profesionalni napredak. Kako bi se spriječio burn out sindrom te osigurala profesionalna nadogradnja volonteri su uključeni u redovitu mjesečnu supervizijsku podršku. Volontiranjem u Dječjoj kući Borovje volonteri stječu vještine grupnog rada i individualnog pristupa djetetu.

Organizator: Hrabri telefon
Datum početka: 25.02.2009.
Lokacija: Bože i Nikole Bionde 32, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrabri telefon
Lokacija projekta:Bože i Nikole Bionde 32, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 25.02.2009
Datum završetka:30.06.2009
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: studenti 2. i 3. godine dodiplomskog te diplomskog studija humanističkih smjerov
Posebni zahtjevi: studenti 2. i 3. godine dodiplomskog te diplomskog studija humanističkih smjerov
Kontakt osoba: Ivana Azenić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Kako bi budući volonteri mogli početi obavljati svoj rad u Dječjoj kući Borovje, proći će edukaciju iz grupnog i individualnog rada s djecom te pristupima u radu, teoretskim osnovama rada sa zlostavljanom i zanemarenom djecom. Volonteri su nakon završene edukacije i dalje uključeni u stalnu doedukaciju o temama koje su njima potrebne za njihov rad i profesionalni napredak. Kako bi se spriječio burn out sindrom te osigurala profesionalna nadogradnja volonteri su uključeni u redovitu mjesečnu supervizijsku podršku. Volontiranjem u Dječjoj kući Borovje volonteri stječu vještine grupnog rada i individualnog pristupa djetetu.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: c
Očekivani rezultati za volontere: Korist koju će volonter/ka dobiva od volontiranja: Završena edukacija iz individualnog i grupnog rada s djecom te rada sa zlostavljanom i zanemarenom djecom. Iskustvo u grupnom i individualnom radu s djecom. Supervizijski susreti koji sprječavaju "burn out" sindrom te osiguravaju profesionalni napredak. Kontinuirana doedukacija iz tema korisnih za rad s djecom i mladima. Sudjelovanje u akcijama, događanjima usmjerenim na podizanje javne svijesti o problemu zlostavljanja i zanemarivanja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.