Gdje sam?

Podrška Udruzi za mobbing

Projekt se sastoji od telefonskog savjetovanje osobama nazivateljima koje su doživjele neki oblik zlostavljanja na radnom mjestu. Volonter/ka bi pružala podršku i pomoć u lakšem nošenju sa različitim stresnim situacijama koje osoba doživljava na radnom mjestu. To bi činio/la na način pružanje informacija te preusmjeravanje pozivatelja na druge službe i institucije. Poželjno je da volonteri/ke budu apsolventi/ice prava, medicine, psihologije,soc.rada, stažisti psihijatrije. Volonteri/ke će prije početka rada bit educirani o osnovama savjetovanja te o sprječavanju sekundarne traume pomagača/ice.

Organizator: Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
Datum početka: 20.02.2009.
Lokacija: Domobranska 4 , Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
Lokacija projekta:Domobranska 4 , Zagreb
Ciljana skupina: svi koji su doživjeli zlostavljanje na poslu
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 20.02.2009
Datum završetka:30.06.2009
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: prof. Ivana Jolić, soc.pedagoginja
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Djelatnosti Udruge su : * Provođenje programa psihosocijalne pomoći (nakon dobivanja propisanih suglasnosti nadležnog tijela ) za žrtve mobinga * Održavanje radionica i predavanja stručnih osoba te organiziranje seminara. * Educiranje i pomoć savjetima stručnih osoba za bilo koji oblik nasilja na radnom mjestu. * Izdavanje brošura i drugih publikacija iz područja djelatnosti udruge * Izvješćivanje javnosti o problemima mobinga putem medija i na druge prikladne načine * Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima,seminarima i sl. Koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: n
Očekivani rezultati za volontere: Volonter/ka će dobiti edukaciju i vrijedno iskustvo u pomaganju ljudi koje trpe mobbing, 

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.