Gdje sam?

Nova javna kultura

U sklopu projekta Nova javna kultura udruga Kurziv / nakladnik portala Kulturpunkt.hr traži dvoje volontera za suradnju na izradi adresara različitih aktera u polju kulture, s naglaskom na organizacije civilnog društva u polju kulture.

Volonteri bi trebali imati određeni incijalni interes za polje i temu projekta. U sklopu volontiranja odabrani sudionici će imati priliku upoznati se s dinamičnim, angažiranim i inovativnim praksama koje nastaju u polju nezavisne kulture, upoznati nezavisnu kulturnu scenu i njene protagoniste, naučiti osnove pretraživanja informacija i istraživanja te kontekstualiziranja podataka.

Organizator: Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva
Datum početka: 01.06.2021.
Lokacija: Ulica baruna Trenka, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Organizator(i): Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva
Lokacija projekta:Ulica baruna Trenka, Zagreb
Ciljana skupina: mladi
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 01.06.2021
Datum završetka:15.07.2021
Broj sati: 20
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Matija Mrakovčić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: volonteri bi trebali imati određeni incijalni interes za polje nezavisne kulture
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: organizacija će dobiti priliku upoznati nove osobe zainteresirane za polje u kojem djeluje te omogućiti transfer znanja stvaranja arhiva kulturnih praksi
Očekivani rezultati za volontere: sudionici će imati priliku upoznati se s dinamičnim, angažiranim i inovativnim praksama koje nastaju u polju nezavisne kulture, upoznati nezavisnu kulturnu scenu i njene protagoniste, naučiti osnove pretraživanja informacija i istraživanja te kontekstualiziranja podataka

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.