Gdje sam?

Podrška mladima s invaliditetom u pripremi ispita državne mature

Školska godina polako odmiče, a uz redovito učenje, vrijeme je za pripremu i ponavljanje gradiva potrebnog za testiranje znanja na Državnoj maturi i razredbenim postupcima za prijavu na fakultete.

Potaknuti pozitivnim iskustvom naših korisnika do sada, samih mladih s invaliditetom, Udruga Zamisli odlučila je devetu godinu zaredom realizirati radionice motiviranja mladih s invaliditetom na uključivanje u visoko obrazovanje.

Udruga ZAMISLI poziva sve volontere da se uključe u pripremu za polaganje državne mature i upis na željeni fakultet. Princip volontiranja je takav da volonter/volonterka radi s maturantom s invaliditetom osobno ili online. Putem skype-a/zooma volonter/volonterka radi s maturantom/maturanticom ukoliko žive u drugim gradovima ili zbog epidemiloške situacije.

Volonteri ovim putem ponavljaju gradivo, upoznaje se s životom mlade osobe s invaliditetom, pružaju podršku i pomoć te na kraju kada maturanti polože ispit državne mature to je ujedno i nagrada samim volonterima.

Ove godine su nam najviše potrebni volonteri iz matematike i engleskog jezika.

Organizator: Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Datum početka: 01.03.2021.
Lokacija: Avenija Marina Držića 71A., Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Lokacija projekta:Avenija Marina Držića 71A., Zagreb
Ciljana skupina: Mladi i mladi s invaliditetom
Ciljani broj volontera:6 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 01.03.2021
Datum završetka:30.06.2021
Broj sati: 20
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru volontera i korisnika
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Posebni zahtjevi: individualni rad s osobama s invaliditetom
Kontakt osoba: Simona Mravak
Web stranica: www.zamisli.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Želimo individualni rad i pristup- korisnika i volontera. Željno Vas očekujemo i radujemo se Vašoj suradnji!
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Mladi s invaliditetom postat će aktivni dionici zajednice u kojoj žive te na koncu stvaratelji državnog proračuna. Ostvarit će svoje potencijale, a obrazovanje će pridonijeti procesu socijalnog uključivanja.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku „brusiti“ svoja znanja i vještine podučavanja, individualnog rada i rada sa mladima s invaliditetom. Također, volonteri će, pomagnjem mladima s invaliditetom, osvježiti svoja znanja o određenim područjima - hrvatski jezik, matematika, engleski, sociologija, psihologija, likovna umjetnost, njemački jezik, logika te vjeronauk. Mladima sa invaliditetom je potrebna pomoć u pripremi navedenih predmeta (osiguranu pomoć imaju od strane profesora srednje škole, ali je nekima nedovoljna). Tempo, mjesto i vrijeme rada s mladima s invaliditetom dogovarati će se individualno i u skladu sa potrebama i mogućnostima mladih i volontera.
Komentar organizatora: Svi zainteresirani volonteri mogu nam se javiti na email: pripreme@zamisli.hr

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.