Gdje sam?

IIC - Hrvatska grupa: stručnjaci volonteri u zaštiti kulturne baštine nakon potresa: Zagreb i Banovina

1.U Zagrebu se nastavljaju započete volonterske aktivnosti na evidentiranju šteta na nepokretnoj baštini, muzejskim fundusima, organizaciji donacija, dežurstvima radi stručnih savjeta građanima i kolegama koji brinu o baštini, rad na obnovi.zg. i drugo.

Gliptoteka HAZU / foto: Ivana Sambolić

2. Banovina: I. faza: Razorni potresi koji su 28. i 29. prosinca 2020. godine pogodili Petrinju i okolicu, prouzročili su teška oštećenja na zgradi lokacijskog odsjeka Fakulteta u Petrinji. Iako izvana izgleda neoštećena, budući da je energetska obnova nedavno završena, unutrašnjost zgrade teško je oštećena. Potrebna je rekonstrukcija cijele zgrade, pa tako i prostora knjižnice, a cijeli knjižnični fond treba evakuirati. Detaljno stanje knjižničnog fonda nakon potresa utvrdit će se prilikom evakuacije. Volonteri IIC - Hrvatske grupe u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu organiziraju evakuaciju cjelovitog fundusa knjižnice te njen transport, konzervatorsku obradu i deponiranje u Zagrebu i Čakovcu.

Glazbena škola u Sisku / foto: Tomislav Ivšić

Organizator: IIC-Hrvatska grupa
Datum početka: 10.02.2021.
Lokacija: Brune Bušića 4, ZAGREB

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Organizator(i): IIC-Hrvatska grupa
Lokacija projekta:Brune Bušića 4, ZAGREB
Ciljana skupina: institucije koje brinu o kulturnoj baštini
Ciljani broj volontera:18 (do sad se prijavilo 16 volontera)
Datum početka: 10.02.2021
Datum završetka:31.12.2021
Broj sati: 12
Učestalost: tjedno
Od - do: 8-20
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Prijevoz (posjedovanje vozačke dozvole)
Drugo

stručno znanje u području zaštite kulturne baštine
Kontakt osoba: Žana Matulić Bilač
Web stranica: http://www.iic-hrvatskagrupa.hr/
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Projekt će se razvijati kroz godinu, a volonterska mjesta otvarati sukcesivno osiguranim uvjetima i organiziranim stručnim skupinama. I dalje će biti moguć pojedinačni angažman volontera na tekućim aktivnostima.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Zagreb: nastavljaju se aktivnosti započete u 2020. godini/Banovina: evakuirati će se najvrjednija knjižnična građa iz Petrinje koja će se potom prebaciti u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu i tamo pohraniti sve dok se ne obnovi zgrada Učiteljskog fakulteta.
Očekivani rezultati za volontere: Stručni volonteri koji će biti angažirani na projektu ostvariti će iskustva volonterskog rada u otežanim uvjetima, prilagoditi uobičajene načine rada situaciji u kojoj treba izdvojiti i zbrinuti golemi fundus knjižnice.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.