Gdje sam?

"Društveno uključena romska zajednica na području Zagrebačke Peščenice"

Projekt "Uključena romska zajednica", provodi se na području zagrebačke Peščenice. Cilj volontiranja je pružiti podršku romskoj djeci u procesu obrazovanja i podržati ih u razvoju njihovih talenata i jakih strana. Također je cilj i preventivno djelovati u školama, u smjeru veće društvene uključenosti svih učenika.


Volonterska radna mjesta:

1.„Suradnik u radu mobilnog tima“

Psihosocijalna podrška romskoj djeci i mladima u obiteljima, školi i lokalnoj zajednici. Jedan na jedan rad, podrška sa školskim gradivom i/ili uloga mentora koji funkcionira kao pozitivan uzor djetetu.

2.„Voditelji edukativnih aktivnosti –Prevencija socijalno- patoloških pojava u romskoj zajednici“

Radionice se održavaju u školama s izabranim razredima.

3.„Voditelj preventivnih psihoedukativnih radionica"

Radionice se održavaju u školama s izabranim razredima. Posebno zanimljive teme su: prevencija nasilja u mladenačkim vezama, prevencija trgovanja ljudima, prevencija nasilja na društvenim mrežama i internetu, kako se ojačati i izaći iz uloge žrtve, prevencija ovisnosti o igricama i novim tehnologijama.

Organizator: Ambidekster klub
Datum početka: 01.12.2020.
Lokacija: Zagrebačka Peščenica, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Organizator(i): Ambidekster klub
Lokacija projekta:Zagrebačka Peščenica, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca i mladi iz romskih obitelji, opća populacija učenika u dobi od 8-17 godina
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 14 volontera)
Datum početka: 01.12.2020
Datum završetka:01.12.2021
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: martina@ambidekster.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Kako bi se osigurala kvaliteta u pružanju usluga korisnicima potrebno je osigurati da izvoditelji intervencija i aktivnosti raspolažu potrebnim profesionalnim i osobnim kompetencijama te motivacijom za uspješnu provedbu projekta. Kako bi se navedeno ostvarilo biti će održana edukacija o volontiranju te 10 sati edukacije za volontersku poziciju „ Suradnik u radu mobilnog tima - pomagači u okružju obitelji“ Volonteri će se prema dogovoru na tjednoj bazi nalaziti s korisnikom te pružati individualnu psihosocijalnu podršku, pomoć u učenju, s korisnikom raditi na usvajanju radnih navika, konstruktivnom provođenju slobodnog vremena, istraživanja individualnih talenata i interesa korisnika.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Korisnici, djeca iz romskih obitelji će dobiti potrebnu pomoć i podršku u prevladavanju trenutnih izazova i kriznih situacija te podršku u razvijanju vlastitih interesa i talenata. Djecu i mlade će se osnažiti u ostvarivanju obrazovnih postignuća u formi pružanja pomoći i podrške u učenju, stjecanju radnih navika te osvještavanju važnosti pohađanja redovnog obrazovanja. Djeca iz romskih obitelji će dobiti podršku u kvalitetnom provođenju slobodnog vremena (poticanje na bavljenje sportom, kreativno izražavanje: crtanje, glazba, učenje stranih jezika), poticanju znatiželje, brige o sebi i okolišu te zdravim životnim stilovima. Povećanjem broja educiranih volontera omogućiti će se širenje socijalne mreže i povezivanje resursa u lokalnoj zajednici što će pridonijeti osiguravanju odgovarajućeg oblika podrške korisnicima na razini organizacije.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati prilike educirati se iz područja rada s mladima, komunikacijskim vještinama, rada sa osjetljivim skupinama. Steći će iskustvo direktnog rada s djecom i mladima, imati će priliku raditi u timu "Pomagača u okružju obitelji", dobiti će kontinuiranu supervizijsku pomoć i podršku.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.