Gdje sam?

Psihosocijalne radionice za djecu i mlade

U sklopu dva projekta udruge provodimo psihosocijalne radionice za djecu u suradničkim osnovnim školama. Kroz te aktivnosti volonteri će sudjelovati tako što će pod mentorstvom koordinatora volontera pomoći u osmišljavanju i provođenju psihoedukativnih radionica. Oba projekta usmjerena su na razvoj socijalnih vještina kod djece te potiču zdrav razvoj (samopoštovanje, izgradnja identiteta, odnosi s drugima, odupiranje pritisku vršnjaka, razvoj empatije i tolerancije, upravljanje neugodnim emocijama, nenasilni načini rješavanja sukoba, cyberbullying,...).

Organizator: SIRIUS - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Datum početka: 15.09.2020.
Lokacija: Bužanova 10, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): SIRIUS - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Lokacija projekta:Bužanova 10, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca i mladi
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 15.09.2020
Datum završetka:15.06.2021
Broj sati: 10
Učestalost: mjesečno
Od - do: prema dogovoru i mogućnosti volontera
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: marina@centar-sirius.hr
Web stranica: https://centar-sirius.hr/#
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Sirius ima dugogodišnje iskustva i u provedbi projekata usmjerenih prevenciji nasilja među djecom i mladimo, kao i razvojem psihosocijalnih vještina kod djece, kroz različite projekte: Zdravo odrastanje, Nasilje nikad nije rješenje, Zaustavimo vršnjačko nasilje, VR not bullies, Stop nasilju. Osim jačanja socijalnih vještina mladih i usmjeravanja prema nenasilnim oblicima komunikacije radimo i na jačanju roditeljskih kompetencija za odgoj nenasilne djece kao i sa stručnim djelatnicima škola i domova za djecu na ovoj problematici.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Djecu će se kroz radionice potaknuti na promišljanje i propitivanje o sebi, svom ponašanju i vrijednostima, s naglaskom na teme koje su značajne za to životno razdoblje: kako doživaljvamo sami sebe, kakvo nam je samopoštovanje, čemu ono služi i kako ga možemo povećati, kakva je kvaliteta naših odnosa s drugima, naših vještina učenja i načina provođenja slobodnog vremena te zašto je to važno razvijati. U okviru radionica, djeca će kroz razne interaktivne aktivnosti moći procijeniti vlastite kapacitete na navedenim područjima, a sukladno tome dobit će savjete te uvježbavati i unapređivati vještine ponašanja u svakom od navedenih područja. Kroz iskustvene radionice, djeca će osvijestiti problem vršnjačkog nasilja, razviti empatiju za žrtve takvog nasilja te će se učiti toleranciji i prihvaćanju različitosti. Također, unaprijedit će svoje vještine nenasilnih načina komunikacije.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri, studenti društvenih i humanističkih studija, asistirati će u provođenju radionica s djecom. Pomagati će oko pripreme materijala, osmišljavanja aktivnosti te u samoj provedbi radionica. Kroz takvu aktivnost, volonteri će steći praktična iskustva u radu s djecom te organizacijske i komunikacijske vještine koje će im služiti u daljnjem stručnom usavršavanju i kasnijem radu u struci.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.