Gdje sam?

Volonteri za podršku u samoizolaciji korisnika Doma za starije

Cilj programa je smanjiti osjećaj usamljenosti kod korisnika Doma za starije osobe Centar kojima je izrečena mjera samoizolacije. Volonteri će biti povezani svaki s jednim korisnikom, te će ih se poticati da tijekom 14 dana samoizolacije korisnika s njim telefonski komuniciraju barem dva puta tjedno.

Od volontera će se tražiti da napišu motivacijsko pismo za uključivanje, te će sa zainteresiranim volonterima biti održan sastanak i inicijalni intervju preko video veze, nakon čega će stručni radnici izabrati volontere koje će uključiti u program. Volonteri će potom biti obavezni sudjelovati u treningu za pružanje podrške koji će se također održati video-vezom, a kojeg će provesti stručni radnici Doma.

Organizator: Dom za starije osobe Centar
Datum početka: 01.10.2020.
Lokacija: Klaićeva 10, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dom za starije osobe Centar
Lokacija projekta:Klaićeva 10, Zagreb
Ciljana skupina: korisnici Doma za starije osobe Centar
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 20 volontera)
Datum početka: 01.10.2020
Datum završetka:31.12.2020
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: komunikativnost, fleksibilnost
Kontakt osoba: Sanela Kovac Gajski
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: smanjenje osjećaja usamljenosti kod korisnika; dodatna podrška stručnim radnicima
Očekivani rezultati za volontere: Senzibilizacija za osobe starije životne dobi; međugeneracijski prijenos znanja i vještina;

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.