Gdje sam?

Učimo zajedno

Cilj projekta je povećati informatičku pismenost zaposlenika Centra koji su uključeni u neposredan rad s djecom i mladima. U novo doba sve smo više u potrebi za korištenjem raznih Web alata te kreiranjem novih pomagala za rad djecom i mladima kako bi im pružali što veću podršku tijekom online školovanja, ali i pračenja njihova napretka.

Traže se volonteri koji su spremni svoje slobodno vrijeme posvetiti radu s odgajateljima na način da ih educiraju u korištenju modernih komunikacijskih kanala i povećanja kompetencija za rad na računalima. 

Organizator: Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb
Datum početka: 01.09.2020.
Lokacija: Sv. Mateja 70 a, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb
Lokacija projekta:Sv. Mateja 70 a, Zagreb
Ciljana skupina: Odgajatelji zaposleni u Centru Dugave
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 01.09.2020
Datum završetka:20.12.2020
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Inženjering
Podučavanje
Kontakt osoba: Maja Vučić Blažić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Fleksibilnost vezano za vrijeme i broj sati volontiranja u skladu s potrebama Centra te organizacijskim mogućnostima samih volontera.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Povećanje kompetencija odgajatelja koji će svoja znanja i vještine korištenja raznih web alata moći prenijeti, ali i koristiti u neposrednom radu s djecom i mladima
Očekivani rezultati za volontere: Razvoj komunikacijskih vještina, upoznavanje s radom organizacije, rad u poticajnom okruženju, prikupljanje volonterskog iskustva

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.