Gdje sam?

Kamp Učka 360° - Šikaro, otvori se!

Udruga Biom i ove godine u suradnji s udrugom Bioteka i Parkom prirode Učka organizira volonterski kamp na Učki u razdoblju od 2. do 24. srpnja. Možete nam se priključiti na nekoliko dana ili nekoliko tjedana.

Krški travnjaci i pašnjaci brdovitog područja Parka Prirode Učka stanište su brojnih vrsta ptica, leptira, gmazova. Ograničavanjem i sprečavanjem prirodnih požara te napuštanjem tradicionalnog stočarstva ova dragocjena staništa postepeno se pretvaraju u šikare i šume. Misija ovog kampa je direktnim konzervacijskim akcijama obnoviti staništa pogodna za gniježđenje vrtne strnadice, vrste čija je populacija na području Istre malobrojna i ugrožena. Isto stanište za lov koriste i dvije vrlo značajne, malobrojne vrste orlova – suri orao i zmijar. 

  

Rad u kampu uključuje krčenje grmlja, trave i niskih stabala uz upotrebu alata.


Dođite, volontirajte i sudjelujte u borbi za očuvanje bioraznolikosti!

Organizator: Udruga Biom
Datum početka: 06.07.2020.
Lokacija: Podmaj, Park prirode Učka

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Biom
Lokacija projekta:Podmaj, Park prirode Učka
Ciljana skupina: svi zainteresirani
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 06.07.2020
Datum završetka:24.07.2020
Broj sati: 5
Učestalost: svakodnevno
Od - do: ujutro 8 - 11 i poslijepodne 17 - 19 h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Kontakt osoba: Nikolina Petrac (nikolina.petrac@biom.hr)
Web stranica: https://www.biom.hr/vijesti/kamp-ucka-360-sikaro-otvori-se/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Spavanje u šatorima: ponesite šator, vreću za spavanje i podložak. Nekoliko je šatora postavljeno za vrijeme čitavog trajanja kampa i moguće je u njima prespavati, u dogovoru s organizatorima. Kuhanje na logorskoj vatri i plinu: troškove hrane pokriva organizator, a u kuhanju sudjeluju svi. Pitka voda iz plastične cisterne na lokaciji: zalihu pitke vode je potrebno racionalno koristiti, a s obzirom na ograničeni volumen vode nema tuša. WC u prirodi: sastoji se od posebno odabrane livadice, lopate i „uradi sam“ stolice od grabovog drva. Struja iz solarnih panela samo za nužnu elektroničku opremu. Slab telefonski/internetski signal: povremeno u potpunosti nestane pa je potrebna kratka šetnja uzbrdo do mjesta jačeg signala. Svi su dobrodošli, nema dobnog ograničenja. I slobodno povedite svoje ljubimce.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Park prirode Učka područje je s vrijednim staništima brojnih vrsta ptica, leptira i gmazova. Njihovim zarastanjem nestaju brojne divlje vrste. Naše aktivnosti na odabranoj lokaciji odnose se na obnovu staništa, odnosno konkretne akcije krčenja zaraslog područja. Osim toga, cilj kampa je podizanje svijesti o važnosti aktivne zaštite prirode.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje znanja o zaštiti prirode i prirodnim bogatstvima Učke; snalaženje u prirodi; timski rad, komunikacijske i organizacijske vještine; multikulturalno iskustvo
Komentar organizatora: Volontere koji dolaze javnim prijevozom možemo autom prevesti do kampa iz Lovrana utorkom i subotom između 12 - 16 h. Važno nam je unaprijed znati točno mjesto i vrijeme vašeg dolaska.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.