Gdje sam?

Budi Odgovoran, Slobodno Sheraj! (BOSS)

Cilj projekta je poticanje odgovornog spolnog ponašanja mladih kroz analiziranje, korištenje i dijeljenje informacija te volontiranje čime ih se ujedno potiče da sudjeluju u društvu kao aktivni građani. Volonteri će biti podjeljeni u 2 tima (po 10 članova), BOSS1 i BOSS 2. Tim BOSS 1 bit će zadužen za planiranje i provedbu fokus grupa, anketnog ispitivanja potreba i preporuka, obradu rezultata i kreiranje zaključaka. Zadatak tima BOSS 2 bit će planiranje i provedba medijske kampanje, sudjelovanje u izradi video poruka, razvoj i moderiranje društvenih mreža, kreiranje poruka i objave na web stranicama.

Svi volonteri proći će edukaciju za volontere čiji je cilj osnaživanje volontera za provedbu istraživanja potreba i preporuka. Bit će uključeni u BOSS UP! susret koji će se održati u Gradu Gospiću i završnu konferenciju u Zagrebu. Tijekom cijelog projekta svima će biti dostupna kontinuirana mentorska podrška u izvođenju aktivnosti. 

Organizator: Udruga roditelja Korak po korak
Datum početka: 05.06.2020.
Lokacija: Ilica 73, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga roditelja Korak po korak
Lokacija projekta:Ilica 73, Zagreb
Ciljana skupina: Mladi
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 05.06.2020
Datum završetka:31.01.2021
Broj sati: 80
Učestalost: tjedno
Od - do: 17-18
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Posebni zahtjevi: Molim, javite se na karmen@udrugaroditeljakpk.hr
Kontakt osoba: Karmen Stipeč
Web stranica: https://www.udrugaroditeljakpk.hr/kontakt
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Volonteranje nije nužno na tjednoj bazi već se organizira prema fazi projekta i predviđenim aktivnostima.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Za korisnike: podizanje kvalitete života mladih kroz informiranost i aktivnu participaciju u društvu te prepoznavanje njihovih potreba.
Očekivani rezultati za volontere: Razvijanje vještine vođenja grupnog rada, komunikacijskih vještina, iskustvo vođenja fokus grupe i anketnog ispitivanja, kreiranje medijske kampanje

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.