Gdje sam?

IIC - Hrvatska grupa: stručnjaci volonteri u zaštiti kulturne baštine Zagreba nakon potresa

IIC-Hrvatska grupa pokreće poziv stručnjacima konzervatorima, konzervatorima-restauratorima, te srodnim strukama koje se bave istraživanjem kulturne baštine Zagreba da bi mobilizirala njegove do sada neiskorištene stručne potencijale za potrebe nadležnih i stručnih službi, muzeja i galerija, te vlasnika i korisnika kulturnih dobara. Mobilizirane stručnjake bi koordinirala IIC-Hrvatska grupa te usmjerila prema potrebama navedenih institucija, ali i prema provedbi aktivnosti grupe koje se osmišljavaju unutar predsjedništva, Vijeća te Skupštine udruge.

         Foto: I.R. Livaja

Budući da je područje interesa obuhvaćeno Zakonom o zaštiti kulturnih dobara RH, a stručnost koja je nužna za rad na kulturnoj baštini se vrednuje zvanjima u struci i dopuštenjem za rad koje izdaje MK RH, poziv za volontiranje usmjeren je na ograničeni broj stručnjaka koji bi bili voljni mimo svojih redovitih radnih angažmana - pomoći zagrebačkoj baštini nakon potresa.

             Foto: N. Maksimović

Organizator: IIC-Hrvatska grupa
Datum početka: 01.05.2020.
Lokacija: Klaićeva 8, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): IIC-Hrvatska grupa
Lokacija projekta:Klaićeva 8, Zagreb
Ciljana skupina: konzervatori, konzervatori-restauratori, studenti konzerviranja i restauriranja umjetnina i ostali stručnjaci koji se bave kulturnom baštinom grada Zagreba i njegove okolice
Ciljani broj volontera:50 (do sad se prijavilo 50 volontera)
Datum početka: 01.05.2020
Datum završetka:31.12.2020
Broj sati: 2000
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Drugo

znanja i vještine iz područja zaštite i proučavanja kulturne baštine
Posebni zahtjevi: stručna znanja i vještine
Kontakt osoba: Suzana Damiani
Web stranica: http://www.iic-hrvatskagrupa.hr/
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Zbog izuzetne osjetljivosti predmeta interesa ciljanih volontera, posebice zbog specifičnosti kriznih uvjeta i okolnosti te dodatnih otežavajućih okolnosti, osim glavnog koordinatora volontera, unutar udruge će biti sastavljen radni koordinacijski tim. Uz svaku prijavu je potrebno osigurati dokaz o zvanju ili dopuštenju za rad na kulturnim dobrima, a za studente dokaz o statusu i ime profesora koji će s njima osmisliti i provesti volontersku aktivnost. Dokaz priložiti uz prijavu na e-mail adresu. Volonterske aktivnosti nisu unaprijed određene, već se definiraju po odazivu nadležnih i stručnih službi, muzeja, galerija te vlasnika i korisnika kulturnih dobara na ovaj poziv. U međuvremenu se volonteri mogu priključiti unutarnjim aktivnostima IIC-Hrvatske grupe, o čemu ćemo s njima kontaktirati pojedinačno. 1.5. će na web stranicama udruge izaći obavijest o cjelovito zamišljenom projektu, kao i javni poziv na priključivanje.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Smatramo da je u kriznim uvjetima nakon potresa potrebno potaknuti solidarnost stručne zajednice na zaštiti kulturne baštine tako da se koordiniraju svi stručni resursi u odnosu na sve potrebe kod zaštite kulturnih dobara, pri tome poštivajući zakone, pravilnike institucija, etičke kodekse struke i statut udruge koja pokreće volonterski projekt. Cilj je ostvariti aktivnosti u najvećoj mogućoj efikasnosti uključenih, te razviti stručna znanja i vještine uključenih na djelu i s konkretnim rezultatima i utjecajem na stanje zaštite ugrožene i oštećene spomeničke baštine, trasirajući tako put prema njenoj cjelovitoj obnovi.
Očekivani rezultati za volontere: Razvijanje vještina solidariziranja, rada u otežanim uvjetima, timskog rada i maksimalnog prilagođavanja novim uvjetima funkcioniranja službe i provedbe zaštite, razvijanje znanja o radu unutar sustava, suradnje stručnjaka unutar užih specijalnosti unutar multidiciplinarnih timova, te razvijanje vještina istraživanja, dokumentiranja, evakuiranja i pohranjivanja djela kulturne baštine.
Komentar organizatora: Uz pozvane stručnjake, pozivaju se i studenti ALU, Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina da se jave uz dokaz o statusu i uz ime profesora koordinatora, a koji je član udruge. Isti uvjeti se primjenjuju i za studente srodnih struka koje se bave kulturnom baštinom (arhitekte, povjesničare umjetnosti). Molimo zainteresirane za volontiranje na projektu da kod prijave na gore navedenu e-mail adresu u cc stave i adresu iic1@iic-hrvatskagrupa.hr (predsjednica udruge).

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.