Gdje sam?

"Kutak ravnopravnosti"

Pozivamo Vas na jednodnevnu edukaciju koja će se održati dana 24.03.2020. godine u trajanju od 10:00h do 16:00h u prostoru Ženske sobe. Edukacija je sastavni dio projekta „Kutak ravnopravnosti“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom Studentski informativni kutak uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku.

OBVEZE SUDIONIKA/CA: - sudjelovanje na jednodnevnoj edukaciji - sudjelovanje na 2 književne večeri - sudjelovanje na novinarskoj večeri - osmisliti (samostalno ili u paru) jedan tekst na temu rodne ravnopravnosti uz mentorstvo novinarke Antonele Marušić i članica Ženske sobe - sudjelovanje na javnoj akciji Uvjet prijave jest sudjelovanje na svim aktivnostima. Edukacija je namijenjena studentima/cama koji se bave ili se žele baviti pisanjem. Krajnji rok za prijavu je 19.03.2020. godine. Molimo Vas da nam na e-mail Ženske sobe: (zenska.soba@zenskasoba.hr) pošaljete životopis i motivacijsko pismo.

               

Organizator: Ženska soba - Centar za seksualna prava
Datum početka: 20.03.2020.
Lokacija: Makismirska cesta 51a, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Organizator(i): Ženska soba - Centar za seksualna prava
Lokacija projekta:Makismirska cesta 51a, Zagreb
Ciljana skupina: studenti i studentice
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 20.03.2020
Datum završetka:15.12.2020
Broj sati: 20
Učestalost: mjesečno
Od - do: -
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: iskustvo u pisanju tekstova, članaka i sl.
Kontakt osoba: Kristina Mihaljević
Web stranica: -
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Po izvršenim obvezama svi sudionici/e će primiti potvrdu o sudjelovanju na edukaciji i projektnim aktivnostima. Sudjelovanje na edukaciji je besplatno te je osiguran ručak, no nisu pokriveni putni troškovi dolaska na edukaciju.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kroz projekt će mladi biti osnaženi i potaknuti za preuzimanje aktivne uloge u postizanju rodne ravnopravnosti i prevencije rodno uvjetovanog nasilja. Na portalu studentski.hr bit će otvorena rubrika "Kutak ravnopravnosti" u kojoj će biti objavljeni terkstovi na temu rodne (ne)ravnopravnosti.
Očekivani rezultati za volontere: Stečena dodatna znanja i vještine o temi rodno-uvjetovanog nasilja te rodnoj ravnopravnosti. Potaknuto kritičkog razmišljanje o rodnoj ravnopravnosti i rodno uvjetovanom nasilju kroz književnosti i novinarstvo. Unaprijeđenje vještine pisanja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.