Gdje sam?

Uključi se - napravi korak naprijed!

Projekt Uključi se – napravi korak naprijed! osmišljen je sa svrhom poticanja i podupiranja aktivne uloge mladih u sustavu skrbi u procesu snalaženja na tržištu rada te aktivnog uključivanja u zajednicu. Projekt se provodi u partnerstvu i suradnji s organizacijama koje pružaju skrb za djecu te s lokalnim institucijama koji pomažu mladima u aktivnom traženju zaposlenja i uključivanju u lokalnu zajednicu.

Potencijalni volonteri sudjelovali bi kao pomoć u provođenju ciklusa radionica za mlade u sustavu skrbi s ciljem razvoja socijalnih vještina važnih za snalaženje na tržištu rada, koje će voditi psihologinje Adopte.

Prva radionica održava se 12.3. s početkom u 10h u CZSS Koprivnica.

Više informacija na:

https://www.adopta.hr/component/content/article/94-novosti/473-ukljuci-se-napravi-korak-naprijed.html?Itemid=101

Organizator: ADOPTA Udruga za potporu posvajanju
Datum početka: 01.01.2020.
Lokacija: Trg Eugena Kumičića 2, Koprivnica

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): ADOPTA Udruga za potporu posvajanju
Lokacija projekta:Trg Eugena Kumičića 2, Koprivnica
Ciljana skupina: Mladi u sustavu skrbi
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 01.01.2020
Datum završetka:31.12.2020
Broj sati: 6
Učestalost: tjedno
Od - do: 10-11
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Diana Šinjori
Web stranica: www.adopta.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Molimo, javite se na info@adopta.hr
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Za korisnike: jačanje socijalnih kompetencija i vještina za snalaženje na tržištu rada.
Očekivani rezultati za volontere: Širenje mreže, networking, iskustvo rada s osjetljivim skupinama, vještine vođenja grupnog rada.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.