Gdje sam?

Uspješna učenica

U sklopu posebnog programa učeničkog doma pod nazivom  „Uspješna učenica“ tražimo volontere za individualnu i grupnu pomoć u učenju. 

Osnovni cilj boravka učenica u učeničkom domu je uspješan završetak školovanja. Pomažući učenicama  u postizanju školskog uspjeha podižemo njihovo samopouzdanje, samopoštovanje, pozitivno ih afirmiramo i motiviramo za daljni uspjeh. Ciljevi i zadaci posebnog programa „Uspješna učenica“ su osvijestiti osobni pristup učenju, postojeću unutarnju i vanjsku motivaciju, naučiti učenice planiranju i organizaciji vremena i učenja, naučiti ih tehnikama i metodama učenja te povećati sposobnost koncentracije, pažnje i pamćenja. 

Tražimo volontere koji mogu pomoći u objašnjavanju školskog gradiva iz matematike, fizike, latinskog, engleskog, njemačkog, kemije i biologije za srednju školu. Volonteri će pružati individualnu pomoć u učenju učenicama koje imaju poteškoća u svladavanju sadržaja određenih predmeta. 

Organizator: Škola za medicinske sestre Mlinarska
Datum početka: 20.01.2020.
Lokacija: Mlinarska 34, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Škola za medicinske sestre Mlinarska
Lokacija projekta:Mlinarska 34, Zagreb
Ciljana skupina: Učenice 1. i 2. razreda srednje škole koje su smještene u učeničkom domu Škole za medicinske sestre Mlinarska
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 20.01.2020
Datum završetka:20.12.2020
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: /
Kontakt osoba: Željka Mišetić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: U radu s učenicama pokazala se potreba za instrukcijama iz matematike, fizike, kemije i biologije (gradivo 1. i 2. razreda srednje strukovne škole. S obzirom da učenice uče isto gradivo moguće je formirati manje grupe za učenje istog predmeta. Broj sati tjedno ovisit će o potrebama učenica i mogućnostima volontera.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Bolji uspjeh učenica na kraju školske godine, veća motivacija učenica za učenje, bolje planiranje i organiziranje učenja te veće samopoštovanje i samopouzdanje učenica.
Očekivani rezultati za volontere: Osjećaj zadovoljstva pri dijeljenju vlastitog znanja, stjecanje iskustva pri individualnom podučavanju, kao i podučavanju u manjim skupinama, razvijanje komunikacijskih vještina, proširivanje vidika i sklapanje novih prijateljstava.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.