Gdje sam?

Reshape Intensive Zagreb

RESHAPE Intensive Zagreb je petodnevni skup koji se organizira u sklopu velikog europskog projekta RESHAPE, suradnje devetnaest kulturnih organizacija koje podupiru razvoj umjetničkog polja u svojim državama ili lokalnim sredinama. RESHAPE nudi otvoren i uključiv eksperimentalni proces u kojem akteri iz polja umjetnosti i kulture iz EuroMediterana unaprijeđuju svoje inovativne prakse na dobrobit šire umjetničke i kulturne zajednice te nude smjernice za transformaciju cjelokupnog umjetničkog ekosistema.

Kroz pet dana u ožujku Zagreb će ugostiti odabrane profesionalce čija je praksa prepoznata kao inovacija na kulturnom polju koja koristi umjetnost kao pokretač za pozitivne promjene u društvu. "Reshape Intensive Zagreb" kreira okruženje gdje se inovativne prakse iz svijeta kulture i umjetnosti susreću s iskoracima u širem društvenom polju, a osim 40 Reshapera i partnere, uključit će profesionalce koji imaju iskustvo na području inovacija u drugim sektorima. 

Organizator: POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
Datum početka: 08.03.2020.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Akteri iz područja kulture i umjetnosti
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 08.03.2020
Datum završetka:14.03.2020
Broj sati: 72
Učestalost: svakodnevno
Od - do: -
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Kontakt osoba: Matea Munitić Mihovilović
Web stranica: www.reshape.network
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Usporediti i prodiskutirati inovativne prakse u široj grupi, sučeliti ideje i inspirirati kulturni sektor praksama društvenih inovacija koje dolaze iz drugih sektora, usmjeriti i obogatiti proces rada sudionika projekta tako da on bude u doticaju s promjenama u društvu, kao i provjeriti komplementarnost ideja koje su nastale u pet tematskih grupa.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje s programom i radom Pogona te iskustvo sudjelovanja u organizaciji europskog umjetničkog projekta.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.