Gdje sam?

OTVORIMO VRATA ZDRAVLJA

Projekt "Otvorimo vrata zdravlja" ima za cilj primicanje zdravlja i prevenciju bolesti. U sklopu projketa pokrenuta je internetska stranica "Vrata zdravlja" (www.vratazdravlja.com) namijenjena prvenstveno mladima i mlađim osobama radi bolje informiranosti o zdravim životnim stilovima, poticanja na zdravije životne izbore i prevenciju zdravstvenih stanja kao što su dijabetes, alergije, poremećaji prehrane i dr. 

Smatrajući da će mlade osobe privući tekstovi koje će pisati također mladi, pozivamo zainteresirane volontere raznih struka da se jave i pišu za portal "Vrata zdravlja" s temama koje se tiču zdravlja, ne isključivo s medicinskog aspekta nego i po pitanju mentalnog zdravlja, tjelovježbe, prehrane, komunikacije i odnosa sa drugima, odgovornog spolnog ponašanja, vršnjačkog (ne)nasilja, pritiska odrastanja, života s invaliditetom ili s kroničnom bolesti i dr.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci. 

Organizator: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Datum početka: 22.01.2020.
Lokacija: Kombolova 13, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Lokacija projekta:Kombolova 13, Zagreb
Ciljana skupina: građani, mlađa populacija
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 22.01.2020
Datum završetka:01.04.2021
Broj sati: 30
Učestalost: mjesečno
Od - do: /
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Posebni zahtjevi: /
Kontakt osoba: Antonija Pleša
Web stranica: www.vratazdravlja.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Svaki tekst šalje se na provjeru i odobravanje voditelju projekta ili projektne aktivnosti. Fotografije uz tekstove osigurava organizator volontiranja. Svaki autor navodi svoje ime i prezime i titulu uz tekst.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Objavljeni tekstovi na portalu "Vrata zdravlja" o zdravlju i zdravijim životnim izborima, pisani od strane mladih za mlade.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u pisanju objava, tekstova, članaka, stečena nova znanja, revidirani stavovi i uvjerenja, informiranost, volontersko iskustvo, bogatiji životopis i reference, povećana zapošljivost i dr.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.