Gdje sam?

Pomoć u svakodnevnom radu sa psima, treniranje pasa i školovanje

Udruga Alfa Canis treba podršku volontera povremenog ili stalnog tipa za pomoć u radu sa psima, njihovim treniranjem i školovanjem. Aktivnosti se odnose na svakodnevnu brigu oko pasa u vlasništvu Udruge te pasa na smještaju,a  što uključuje šetnje, održavanje smještajnih jedinica, brigu oko pasa, hranjenje te pomoć u treniranju.

Ukoliko potencijalni volonteri i sami imaju pse, dobrodošli su ih povesti i sudjelovati s njima u svim aktivnostima udruge. Udruga svake godine organizira tečajeve u suradnji s Hrvatskim kinološkim savezom kako bi zainteresirani i motivirani volonteri dobili priliku najvišeg stupnja školovanja u Hrvatskoj po pitanju kinologije, te i sami postali treneri. Također, imamo potrebu i za volonterima osposobljenima i vještima po pitanju promoviranja i marketinga.

Organizator: Udruga za školovanje ljudi i pasa ALFA CANIS
Datum početka: 10.01.2020.
Lokacija: Savska Opatovina bb, Zagreb i okolica

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za školovanje ljudi i pasa ALFA CANIS
Lokacija projekta:Savska Opatovina bb, Zagreb i okolica
Ciljana skupina: stanovnici Grada Zagreba i okolnih mjesta
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 20 volontera)
Datum početka: 10.01.2020
Datum završetka:31.12.2020
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 8-10 ili 14(16)-19
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Posebni zahtjevi: Zainteresirane osobe moraju spremne i sposobne za fizičke aktivnosti sukladno potrebama aktivnosti oko pasa.
Kontakt osoba: Tamara Mihoci 0981688249
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Zainteresirane osobe moraju biti spremne i sposobne za fizičke aktivnosti sukladno potrebama aktivnosti oko pasa.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Dobivanje pomoći prilikom rada sa psima, brige oko njih, školovanja, promocije same Udruge
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri dobivaju osnovno znanje o psima, kako civilnim tako i službenim - o brizi za njih te školovanju. Dobivaju mogućnost pomoći oko vlastitih pasa te napredovanja s njima u kinološkom smislu, raznim aktivnostima i natjecanjima. Osim mogućnosti školovanja u suradnji s Kinološkim savezom, dobivaju mogućnost praktičnog rada sa raznim psima i dobivanjem praktičnih znanja koje nije moguće dobiti ni na koji drugi način.
Komentar organizatora: Molim zvati na 0981688249 - Tamara Mihoci, predsjednica Udruge

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.