Gdje sam?

Pomoć u učenju za djecu/mlade nacionalnih manjina

Traže se volonteri za pomoć u učenju s djecom tražiteljima azila (srednjoškolci) te u učenju za djecu osnovnoškolske dobi (djeca iz azila i djeca romske nacionalne manjine).

Tijekom projekta volonteri će moći s predagoginjama osmišljavati i radionice jačanja socijalnih vještina za djecu osnovnoškolske dobi.

Aktivnosti se provode u sklopu projekta ''Prihvaćaj, poštuj, povezuj'' o kojem možete saznati više na linku: https://krugovi.hr/ppp-prihvacaj-postuj-povezuj/.

Molimo da se jave svi zainteresirani studenti, profesori i ostale osobe koje su voljne volontirati, bez obzira na stupanj naobrazbe. Posebno smo u potrazi za osobama koje mogu pomoći u ovladavanju gradivom iz područja prirodnih znanosti (matematika, kemija, fizika, biologija) te hrvatskog i engleskog jezika.

Motivacijska pisma možete poslati na mail: info@krugovi.hr

Veselimo se Vašem odazivu!

Organizator: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Datum početka: 11.01.2020.
Lokacija: OŠ Gustav Krklec, Šcitarjevo, Maksimir, Zagreb, Velika Gorica

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Lokacija projekta:OŠ Gustav Krklec, Šcitarjevo, Maksimir, Zagreb, Velika Gorica
Ciljana skupina: djeca i mladi
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 11 volontera)
Datum početka: 11.01.2020
Datum završetka:26.05.2020
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: 1 sat tjedno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Posebni zahtjevi: /
Kontakt osoba: Tihana Pandl
Web stranica: www.krugovi.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Ojačano samopouzdanje djece, poboljšane ocjene i školski uspjeh, razvijena motivacija i ciljevi, ostvaren potencijal djeteta, ojačana inkluzija djece smanjenih mogućnosti u školsku sredinu, potaknuta kultura tolerancije
Očekivani rezultati za volontere: Jačanje komptencija u radu s ranjivim skupinama, djecom s poteškoćama u učenju i ponašanju te manjinskim skupinama djece

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.