Gdje sam?

Socijalni/e mentori/ce na projektu TrAZILica

Projektom „TrAZILica - socijalna inkluzija i jačanje konkurentnosti azilanata na tržištu rada u RH" pruža se podrška, edukacija i integracija u društvo i na tržište rada osobama koje u Republici Hrvatskoj imaju izbjeglički status.

                https://www.vaticannews.va/content/dam/vaticannews/multimedia/2019/10/16/IMG_20191009_161507-1.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg

Time se istovremeno odgovara i na trenutnu potrebu tržišta za ciljano osposobljenom radnom snagom sukladno deficitarnim zanimanjima. 

 AKTIVNOSTI VOLONTERA: 
- pratnja i informiranje korisnika o hrvatskim institucijama
- podrška pri učenju
- podrška u traženju posla 
- podrška u snalaženju u Zagrebu
ŠTO NUDIMO VOLONTERIMA: bazični trening i kontinuirane edukacije, pratnju i potporu u aktivnostima, potvrdu o volontiranju i preporuku, iskustvo rada u internacionalnoj organizaciji i multikulturnom okruženju, mogućnost sudjelovanja u različitim aktivnostima JRS-a.

ŠTO SE OČEKUJE OD VOLONTERA: motivacija, empatija, želja za učenjem, otvorenost u komunikaciji i otvorenost prema različitim kulturama, dugotrajni angažman (minimalno 6 mjeseci), 1-2 sata tjedno
Organizator: Isusovačka služba za izbjeglice - JRS
Datum početka: 04.11.2019.
Lokacija: Maksimirska cesta 286, 10000, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Isusovačka služba za izbjeglice - JRS
Lokacija projekta:Maksimirska cesta 286, 10000, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Izbjeglice i tražitelji azila
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 04.11.2019
Datum završetka:31.12.2019
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: fleksibilno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Drugo
Kontakt osoba: Zrinka
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Uz prijavu na dnu stranice, potrebno je poslati životopis na email adresu: hr.volonteri@jrs.net
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Bolje poznavanje državnih institucija, tržišta rada, hrvatskog društva,kulture i jezika.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo rada s izbjeglicama i tražiteljima azila; iskustvo rada u multikulturnom okruženju; stečene/poboljšane komunikacijske vještine; iskustvo u socijalnoj integraciji izbjeglica; stečeno bazično znanje na temu socijalnog mentorstva i interkulturalne komunikacije
Komentar organizatora: Volonteri/ke u dogovoru s korisnicima sami/e odabiru dan i vrijeme volonterskih aktivnosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.